Etusivulle
 
Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä tai klikkaamalla haku-painiketta.

Kaukolämpöön liittymisohje

                                 

1. Liittymismahdollisuus

Liittymismahdollisuus on kaikilla  verkoston läheisyydellä olevilla kiinteistöillä. Selvitä lämpöyhtiöltä millaisella aikataululla kiinteistö olisi mahdollista liittää kaukolämpöön.

 2. Alustava tarjous

Mikäli haluat alustavan tarjouksen liittymisestä, niin ota yhteyttä lämpöyhtiöön.

-           3. Suunnitelmat

Asiakas valitsee LVI-suunnittelijan, joka suunnittelee alustavan liittymisjohtoreitin ja sopii liittymiskohdan. Kaikista kohteista laaditaan kaukolämmityssuunnitelmat. 

Asiakkaan hankintaan kuuluu suunnitelmissa esitetty lämmönjakokeskus. Lämmönjakokeskus sisältää mm. siirtimet, pumput ja venttiilit, sekä putket mittauskeskuksen ja lämmönjakokeskuksen välille.

 4. Kaukolämpösopimus

Kaukolämpösuunnitelmien tulee olla hyväksytty ennen sopimuksen tekoa. Sopimus tehdään suunnitelmien mukaisille tehoilla.

  5.Kaukolämpöliittymän rakentaminen

Sastamalan Lämpö Oy rakentaa kaukolämpöliittymän sopimuksessa sovitun aikataulun mukaisesti. Kaukolämpöputkien rakentaminen kiinteistön tekniseen tilaan mittauskeskukselle asti, kuuluu liittymismaksuun. Vain kiinteistön alueella tehtävät pintatyöt kuuluvat asiakkaalle (nurmikko, asvaltti yms.).

 6. Kaukolämpötarkastukset

Asiakkaan urakoitsijan on pidettävä painekoe ensiö puolen putkistolle ja painekokeesta on tehtävä painekoepöytäkirja, joka toimitetaan kaukolämpöinsinöörille ja kopio asiakkaan luovutuskansioon. .

Lämmönmyyjän puolelta  pidetään käyttöönottotarkastus ja lopputarkastus. Molemmista laaditaan myös pöytäkirjat.

 

7. Maksut

Liittymisestä kaukolämpöverkkoon asiakas maksaa lämpösopimuksessa sovitun liittymismaksun. Liittymismaksu määräytyy kiinteistön kaukolämpösuunnitelmien mukaisen sopimustehon perusteella.

Kaukolämmön käytöstä laskutetaan asiakkaalta lisäksi perusmaksu ja energiamaksu, kulloinkin voimassa olevan myyntihinnaston mukaan.

 8. Huomioitavia asioita

Lämpöyhtiöllä on oltava mahdollisuus päästä tarkastamaan laitteita lämmönjakohuoneeseen. Pääsyä varten asiakas hankkii putkilukon ja sarjoittaa siellä olevalle avaimelle ainoastaan reitin lämmönjakohuoneeseen. Putkilukkoon asennettava avainpesä sarjoitetaan Sastamalan Lämpö Oy:n avaimelle.

Kiinteistön omistaja antaa korvauksetta lämmönmyyjän käyttöön lämpömäärämittarin tarvitseman sähkön. Myös sähkönsyöttökaapelin hankinta ja asennus kuuluu kiinteistön omistajalle.

 Teknisen tilan sijainti kiinteistössä pyritään sijoittamaan niin, että kaukolämmön liitosjohto jää mahdollisimman lyhyeksi ja niin että sisäänkäynti olisi suoraan ulkoa. Tekninen tila on varustettava kylmä- ja lämminvesipisteellä sekä lattiakaivolla. Lämpömäärämittarin eteen varataan 0,8 metriä vapaata huoltotilaa.

 Sastamalan Lämpö Oy lukee pääsääntöisesti uudet lämpömäärämittarit etäluennalla. Asiakkaan tulee pyydettäessä toimittaa lämpömäärämittarin lukemat sähköpostilla kaukolampo(at)sastamala.fi osoitteeseen.

Kirjaudu ylläpitotilaan Windows-työasematunnuksellasi Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi
Toiminnan takaa Netland AppRunner